Máy đo khúc xạ Veegee 46032 CTX-1 chính hãng

Máy đo khúc xạ Veegee 46032 CTX-1  là máy đo khúc xạ kế mức sạc pin và chất chống đông cầm tay, di động, chống nước và đo điểm đóng băng của propylene glycol, điểm đóng băng của ethylene glycol và trọng lượng riêng của axit trong pin.

error: Content is protected !!