Air preparation units Burkert Type TPM001 

Air preparation units Burkert Type TPM001 

Thiết bị bảo dưỡng khí nén Burkert Type TPM001 được cấu hình theo yêu cầu cho từng thiết bị riêng lẻ sau: • Cống lọc • Bộ điều chỉnh áp suất màng • Chất bôi trơn siêu nhỏ • Đồng hồ đo áp suất • Van ngắt • Van khởi động mềm • Van chặn • Bộ lọc mịn • Bộ lọc than hoạt tính

error: Content is protected !!