Băng tải trục vít Aschauer

Băng tải trục vít Aschauer

Gói băng tải trục vít của Hãng Aschauer bao gồm máng, ống, mặt bích, cuống truyền động, đệm hộp nhồi, v.v., được lắp ráp theo nhu cầu cá nhân của bạn .

error: Content is protected !!