Béc phun khí nén (Đầu phun) 715 C SILVENT Hàng có sẵn

Béc phun khí nén (Đầu phun) 715 C SILVENT Hãng có sẵn

Béc phun khí nén (Đầu phun) 715 C SILVENT với các rãnh khí động học cho phép sử dụng khí nén tối ưu trong khi vẫn giữ mức độ tiếng ồn ở mức tối thiểu. Lực thổi mạnh hơn khoảng 15 lần so với SILVENT 701 (45,0 N (9,9 lbs)).

error: Content is protected !!