Biến trở PP27BS1103A310B511 Vishay Hàng có sẵn

    Biến trở PP27BS1103A310B511 Vishay Hàng có sẵn

    Hãng Vishay là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về chất bán dẫn rời rạc (điốt, bộ chỉnh lưu, MOSFET, quang điện tử và IC chọn lọc) và các linh kiện điện tử thụ động (điện trở, cuộn cảm, và tụ điện).

    error: Content is protected !!