Bộ điều khiển lưu lượng lớn Burkert loại 8756

Bộ điều khiển lưu lượng lớn Burkert loại 8756

Bộ điều khiển lưu lượng lớn Burkert Loại 8756 đặc biệt phù hợp để đo hoặc kiểm soát rất chính xác lượng nhỏ chất lỏng cũng yêu cầu cảm biến cách ly trung bình. Nguyên lý đo của cảm biến dựa trên hiệu ứng Coriolis. Độ lệch áp suất và nhiệt độ không ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.

error: Content is protected !!