Bộ định vị điện-khí nén kỹ thuật số Burkert Type 8692

Bộ định vị điện-khí nén kỹ thuật số Burkert Type 8692

Bộ định vị điện-khí nén kỹ thuật số Burkert Type 8692 được tối ưu hóa để gắn tích hợp trên bộ truyền động khí nén trong sê-ri van quy trình Loại 23xx/2103 và được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu của môi trường quy trình hợp vệ sinh. Ống dẫn khí thí điểm được tích hợp vào bộ truyền động mà không cần đường ống bên ngoài.

error: Content is protected !!