Bộ lọc hút HF 410 Ikron 79,3 gpm(300 l/phút)

Bộ lọc đường hút trong bể để bảo vệ máy bơm chính khỏi hiện tượng xâm thực và co giật.

error: Content is protected !!