Bộ lọc Vortec – 701S-24A

Bộ lọc Vortec – 701S-24A

Bộ lọc Vortec – 701S-24A bảo vệ bảng điều khiển nâng cao lợi ích của bộ làm mát Vortex để làm mát vỏ bằng cách thêm một bộ điều chỉnh nhiệt cơ học để kiểm soát nhiệt độ tối ưu mà không cần đi dây. Bộ làm mát Vortex tiêu chuẩn sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt điện có điện từ, vì vậy việc lắp đặt phải bao gồm cả việc chạy dây từ tủ đến Bộ làm mát.

error: Content is protected !!