Bộ mã hóa từ tính NexGen RT8 (8500) Dynapar

Bộ mã hóa từ tính NexGen RT8 (8500) Dynapar

Bộ mã hóa từ tính NexGen RT8 (8500) được thiết kế đặc biệt để cung cấp tốc độ hiệu suất cao và phản hồi vị trí cho các hệ thống điều khiển truyền động và động cơ AC và DC. Nhu cầu ngày nay đòi hỏi việc lắp đặt linh hoạt hơn để phù hợp với các biến thể về độ đồng tâm của trục, khớp với giá đỡ mặt C và độ phân giải cao hơn để đáp ứng nhu cầu của các ổ đĩa hiệu suất cao ngày nay.

error: Content is protected !!