Bộ thu R100NA FlexNet ® Sensus 

Bộ thu R100NA FlexNet ® Sensus 

Bộ thu R100NA FlexNet ® Sensus cung cấp vùng phủ sóng mạng bổ sung cho các nhóm mét ở các vị trí khó tiếp cận. R100NA giúp giảm nhu cầu đọc điểm cuối theo lối đi bộ/lái xe tốn kém ở “điểm mù” hoặc sự kết hợp phức tạp của các phương thức giao tiếp. Phạm vi bảo hiểm 100% AMI hiện có thể đạt được và tiết kiệm chi phí hơn bao giờ hết.

error: Content is protected !!