Bơm làm mát Hals type HCP F |HCP-60F|HCP-180F

Kết cấu

  • Là máy bơm hoạt động với phần bơm chìm trong bể.
  • Các máy bơm khác nhau có thể được lựa chọn tùy theo độ sâu của bể và có thể được sử dụng mà không cần mồi dầu riêng.

Tính năng
Động cơ và máy bơm có cùng một trục nhưng được tách rời.

Có thể thực hiện nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo độ sâu của bể đặt thấp nhỏ gọn
Cấu trúc không có con dấu bổ sung như con dấu cơ khí
Có thể áp dụng cho nhiều bộ phận bao gồm cả máy mài có hỗn hợp hạt mài mòn.

error: Content is protected !!