Cảm biến Balluff BCS004T chính hãng

Cảm biến Balluff BCS004T có thể phát hiện các vật thể ở khoảng cách xa một cách đáng tin cậy. Chúng phù hợp để phát hiện không tiếp xúc các vật thể rắn

error: Content is protected !!