Cảm biến quy nạp Balluff

Cảm biến quy nạp Balluff

Cảm biến quy nạp Balluff để phát hiện các vật kim loại dẫn điện rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Với phạm vi rộng hơn 500 dòng mô hình, chúng tôi cung cấp cảm biến quy nạp phù hợp cho mọi ứng dụng.

 

error: Content is protected !!