Hệ thống cắt web Elcut BTA02 Erhardt+Leimer | Erhardt +Leimer ELCUT center cut

Hệ thống Erhardt +Leimer ELCUT center cut  cho hệ thống cắt tròn cắt web bằng lưỡi cắt tròn. Với lưỡi cắt tròn, một lưỡi đĩa được điều khiển bởi động cơ ba pha theo hướng di chuyển của web. Một bảng hỗ trợ tích hợp đảm bảo vị trí cắt được xác định.

error: Content is protected !!