Chổi quét Hillbrush 050BC 279mm chính hãng

Chổi quét Hillbrush 050BC 279mm (màu đỏ) chứa đầy chất tổng hợp thay thế cho Coco được làm bằng nhựa tái chế, mềm, dành cho các bề mặt khô, nhiều bụi.

error: Content is protected !!