Công tắc an toàn Comitronic Lockgard M2.SP chính hãng

Công tắc an toàn LOCKGARD M2.SP hoạt động bằng phím RFID với thiết bị chặn chìa khóa cho phép:
– bảo vệ người vận hành trong khu vực nguy hiểm bằng cách khóa.
– ủy quyền cấp điện cho máy nguy hiểm

error: Content is protected !!