Công tắc áp suất Comitronic

Công tắc áp suất Comitronic chính hãng:

Điều khiển áp suất khí và chất lỏng
Điều khiển áp suất cao và thấp dự phòng với đồng bộ hóa kênh
Điều khiển áp suất từ ​​0,1b đến 60b (được xác định khi đặt hàng)

error: Content is protected !!