Công tắc áp suất khí nén Fox AS59 40:400bar chính hãng tại Việt Nam

Công tắc áp suất khí nén Fox AS59 40:400bar chính hãng tại Việt Nam
Nhiệt độ làm việc: 0°C ÷ +60°C
Độ chính xác chuyển mạch: ±3% của điểm cuối thang đo ở 20°C

error: Content is protected !!