Công tắc nhiệt độ Jumo 608301 chính hãng

Công tắc nhiệt độ Jumo 608301 là sự thay đổi nhiệt độ được truyền đến động học lưỡng kim thông qua khớp nối. Khi đạt đến nhiệt độ chuyển đổi, công tắc nhiệt độ được kích hoạt.

error: Content is protected !!