Đầu dò Ingun PKS-171 319 150 A 0302 M chính hãng

Đầu dò Ingun PKS-171 319 150 A 0302 M đa năng cho nhiều ứng dụng, ví dụ: để tiếp xúc với miếng kiểm tra, kích hoạt công tắc, tiếp xúc với các điểm kiểm tra khó tiếp cận hoặc tạo giao diện.

error: Content is protected !!