Dây cao su 90811 Vikan 26mm (x5)

Cần dây cao su cho thiết bị làm sạch của bạn? Dây cao su 90811 Vikan với nhiều mã màu thứ cấp của thiết bị làm sạch giúp phân biệt để sử dụng trên các dây chuyền khác nhau. Những dải này phù hợp với tay cầm bàn chải, chổi và chổi cao su.

error: Content is protected !!