Đi-ốt rời Semikron Danfoss SKN 6000

Đi-ốt rời Semikron Danfoss SKN 6000

Các sản phẩm điện tử công suất của chúng tôi cung cấp bao gồm thiết bị bán dẫn, mô-đun nguồn, ngăn xếp và hệ thống.
Chúng tôi chăm sóc nhân viên của mình và tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách đầu tư đáng kể vào đổi mới, công nghệ, năng lực và dịch vụ để mang lại hiệu suất tốt nhất trong ngành và vì một tương lai bền vững.

 

error: Content is protected !!