Đo áp suất OMEGA

Đồng hồ đo kỹ thuật số có báo động, đồng hồ đo chạy bằng vòng lặp DC, đồng hồ đo áp suất chênh lệch và nhiều tính năng khác. Chúng cung cấp kết quả nhanh chóng với khả năng đọc rõ ràng và độ chính xác rất cao.

error: Content is protected !!