Động cơ giảm tốc đồng bộ IE4-PM dòng BG – Bauer Gear Motor

Sê-ri S của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) từ Bauer Gear Motor GmbH hiện cung cấp động cơ có tốc độ thay đổi ở cấp hiệu suất IE4 để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm cháy nổ. Đây là hiệu suất năng lượng cao nhất có thể đạt được với công nghệ động cơ hiện tại. Hoàn toàn linh hoạt trong các tùy chọn lắp đặt cho phép khả năng tích hợp vô song.

error: Content is protected !!