Động cơ Moog Servo CD

Động cơ Moog Servo CD

Động cơ Moog Servo CD  không chổi than động nhỏ gọn Moog được thiết kế cho các ứng dụng servo có tính năng động cao, trong đó thời gian định vị từ 30 mSec trở xuống thường là tiêu chuẩn.

error: Content is protected !!