Đồng hồ đo điện Aclara I-210+c™ Hãng Sensus

Đồng hồ đo điện Aclara I-210+c™ Hãng Sensus

Đồng hồ  đo điện thông minh I-210+c Aclara được trang bị mô-đun SmartPoint® bên trong (DT-20 hoặc DT-105), cung cấp cho các tiện ích một nền tảng đồng hồ có thể sử dụng hiệu suất vô song của FlexNet—một nền tảng đã được thử nghiệm trong thế giới thực, mạng lưới điện thông minh

error: Content is protected !!