Giá đỡ dao Advantage Maxcess

Giá đỡ dao Tidland’s Advantage Maxcess Series 19 cung cấp chiều rộng cắt tối thiểu chỉ 19,5mm (0,768″) trong khi vẫn duy trì chất lượng cắt cao và tuổi thọ lưỡi dài hơn.

error: Content is protected !!