Maxcess Tidland TGX Ultra Lightweight – expansion shaft

Maxcess Tidland GX Ultra Lightweight – expansion shaft Trục giãn nở GX siêu nhẹ được làm bằng nhôm nhẹ, độ bền cao và một bộ phận giãn nở gồm 2 phần sáng tạo.

error: Content is protected !!