HAKKO FR851-9 TRẠM LÀM LẠI SMD 230V

HAKKO FR851-9 TRẠM LÀM LẠI SMD 230V Hệ thống làm lại khí nóng một vòi hoàn hảo cho việc sửa chữa hoặc làm nóng cục bộ các bộ phận nhỏ gắn trên bề mặt.

error: Content is protected !!