Hakko Industrial Dryer FV-310 | Máy sưởi công nghiệp Hakko FV-310

Máy sưởi công nghiệp loại nhiệt độ và luồng không khí có thể thay đổi với nhiệt độ tối đa 80°C và luồng không khí tối đa cao hơn 25% so với các sản phẩm thông thường.

error: Content is protected !!