Hệ thống cắt web Erhardt Leimer ELCUT BTB01 chính hãng

Hệ thống cắt web Erhardt Leimer ELCUT BTB01 có nguyên lý cắt cắt với lưỡi dưới và trên được điều khiển
Lắp đặt động cơ bên trong / bên ngoài

error: Content is protected !!