Hệ thống kiểm soát kích thích Basler Electric DECS-2100

Hệ thống kiểm soát kích thích Basler Electric DECS-2100

Hệ thống kiểm soát kích thích Basler Electric DECS-2100 là một hệ thống kích thích cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt giúp điều khiển, bảo vệ và giám sát chính xác các máy phát điện và động cơ đồng bộ.

 

error: Content is protected !!