Hệ thống làm lại không khí nóng SMD FR-811 Hakko

FR-811 là một hệ thống làm lại SMD hoàn chỉnh, có đầu vào cặp nhiệt điện kép để giám sát bộ phận và bo mạch, tích hợp PC qua cổng USB với phần mềm Hakko.

error: Content is protected !!