Horstmann|ComPass A 2.0|ComPass B 2.0|ComPass Bs 2.0

thích hợp để sử dụng trong các trạm ưu tiên trong mạng trung thế có kết nối điều khiển từ xa. Ngoài các chức năng đoản mạch và chạm đất, nó còn thu thập các giá trị đo được có độ chính xác cao về dòng điện, điện áp và công suất từ ​​trạm và cung cấp các giá trị này để truyền đến phòng điều khiển.

error: Content is protected !!