Bộ lọc FF20U Fandis 325mm x 325mm

Bộ lọc FF20U Fandis 325mm x 325mm là cụm bộ lọc màu xám, mục đích lọc không khí đi vào tủ điều khiển, thiết bị tự động hóa và thiết bị điện tử một cách hiệu quả. Dòng FF được tạo ra để trở thành một bản cải tiến cập nhật cho dòng FPF cũ hơn, bao gồm các cải tiến về thiết kế và cài đặt nhanh hơn.

error: Content is protected !!