Ingun High current/ low-Ohm test probes

High current test probes (HSS) Đầu dò kiểm tra dòng điện cao (HSS) được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và cho các ứng dụng có dòng điện cao.

error: Content is protected !!