Ingun Manual test fixtures

Các thiết bị kiểm tra thủ công Sê-ri MA xxx từ INGUN có sẵn trong một số sê-ri và kiểu máy khác nhau về cách sử dụng, lực tiếp xúc tối đa cho phép , hành trình song song, kích thước và tuổi thọ.

error: Content is protected !!