Ingun Vacuum test fixtures

Thiết bị kiểm tra chân không (VA) phù hợp để tiếp xúc với các đơn vị điện tử khối lượng lớn như bảng mạch in (PCB) (thử nghiệm hàng loạt) và một số phiên bản nhỏ. Các thiết bị kiểm tra chân không INGUN luôn có sẵn dưới dạng một hệ thống độc lập mà không cần bộ dụng cụ thay thế có thể hoán đổi cho nhau .

error: Content is protected !!