Khóa điện từ Comitronic SM1 & SM1-OX chính hãng

Khóa điện từ SM1 & SM1-OX điều khiển khóa an toàn điện từ với lực 580 N
IP 67/68 (Phiên bản OX) / IP55 (Phiên bản thép) Không khóa nguồn hoặc khóa dưới điện áp trên vỏ máy
Điều khiển đóng bảo vệ máy cho môi trường khắc nghiệt
error: Content is protected !!