Khớp nối bánh răng Amerigear® Hãng Ameridrives

Khớp nối bánh răng Amerigear® Hãng Ameridrives

Khớp nối FAST’S© là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp kim loại trong nhiều thập kỷ. Ameridrives hiện cung cấp tùy chọn vòng đệm mê cung/vòng kim loại cho các nhu cầu ghép nối của bạn. Khớp nối này là một phần để thay thế một phần “Drop-In” cho khớp nối FAST’S©.

error: Content is protected !!