Khớp quay sợi quang MOOG FORJ

Khớp quay sợi quang MOOG FORJ

Khớp quay sợi quang MOOG FORJ là tín hiệu quang, vòng trượt điện là tín hiệu điện, một phương tiện để truyền tín hiệu qua các giao diện quay, đặc biệt là khi truyền một lượng lớn dữ liệu. FORJ duy trì những lợi thế nội tại của sợi từ đầu đến cuối.

error: Content is protected !!