Khúc xạ kế Veegee 48301 MDX-301 chính hãng

Khúc xạ kế Veegee 48301 MDX-301 này có 4 thang đo. Nó đo độ brix, độ ẩm, baume và chỉ số khúc xạ. Những vảy mật ong này được sử dụng bởi những người nuôi ong và trong ngành công nghiệp thực phẩm.

error: Content is protected !!