Lưu lượng JUMOTRANS US W01 chính hãng

Lưu lượng JUMOTRANS US W01 là lưu lượng kế đo chính xác trong môi trường dẫn điện và không dẫn điện. Công nghệ siêu âm cho phép nó hoàn toàn không bị mài mòn và bảo trì.

error: Content is protected !!