Lưu lượng kế Burkert Type 8077

Lưu lượng kế Burkert Type 8077

Lưu lượng kế Burkert Type 8077 được thiết kế đặc biệt để đo lường hoặc kiểm soát hàng loạt chất lỏng có độ nhớt cao như keo, mật ong hoặc dầu. Nó cho phép kết nối dễ dàng với các bộ phát như loại 8025, 8611 và 8619 để có nhiều chức năng hơn.

error: Content is protected !!