Ly Hợp Đa Đĩa Stromag KMK T

Ly Hợp Đa Đĩa Stromag KMK T

Ly Hợp Đa Đĩa Stromag KMK T ứng dụng lò xo vận hành bằng khí nén để vận hành khô, được thiết kế cho tất cả các ứng dụng bên ngoài hộp số.

error: Content is protected !!