Ly Hợp Đĩa Đơn Stromag KHE

Ly Hợp Đĩa Đơn Stromag KHE

 Ly Hợp Đĩa Đơn Stromag KHE là ly hợp 2 hoặc 4 bề mặt ma sát vận hành bằng thủy lực, sử dụng lò xo để vận hành khô.

error: Content is protected !!