Ly hợp khí nén Warner Electric P130 chính hãng

Bộ ly hợp khí nén Warner Electric gắn mặt bích Sê-ri Warner P130 được vận hành bằng khí nén, nhiều đĩa và hoạt động dưới áp suất

error: Content is protected !!