Cánh khuấy Hillbruh PADL10 dài 260mm

Cánh khuấy Hillbruh PADL10 Polypropylene nguyên khối, dài 1135mm, với lưỡi 260mm x 167mm.

error: Content is protected !!