Maxcess MAGPOWR TS force transducer

Cảm biến tải trọng TS cung cấp tính nhất quán tốt nhất có thể trong việc kiểm soát lực căng, bất kể sự thay đổi nhiệt độ trong suốt cả ngày.

error: Content is protected !!